SOAL SELIDIK PENGGUNAAN myCPD KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM) BIL1/2014

Sukacita dimaklumkan bahawa myCPD akan  melakukan pelbagai aspek penambahbaikan terhadap sistem. Sehubungan itu, selaku pengguna, tuan/puan adalah dipohon untuk melengkapkan soal selidik ini Borang soal selidik bertujuan untuk dipenuhi oleh pengguna myCPD Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Soal selidik ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kefahaman dan pandangan terhadap penggunaan dan kemudahan CPD.

Tuan/Puan diminta untuk menjawab borang soal selidik ini.

Maklumat yang dikumpulkan adalah sulit dan hasil kajian akan digunakan untuk laporan keperluan penambahbaikan sistem myCPD.

Terima kasih di atas kerjasama anda
BAHAGIAN A : MAKLUMAT ASAS RESPONDEN
OrganisasiGred Perkhidmatan

Tempoh menggunakan MyCPD


Peranan dalam menggunakan MyCPD Pengguna Supervisor Admin Utama/SubAdmin Chief CPD
BAHAGIAN B : MAKLUMAT CAPAIAN
Lokasi Capaian Pejabat Rumah Lain-Lain
Modul yang kerap digunakan. Anda boleh memilih lebih daripada satu modul
Points Claim Calendar of Events Lain-Lain
BAHAGIAN C : SOAL SELIDIK
Pada pendapat anda capaian myCPD sekarang (user friendly)

Adakah kelajuan capaian semasa CPD memuaskan

Siapa yang anda hubungi jika terdapat masalah berkaitan myCPD
 

Jika anda pernah menghubungi Helpdesk, pada pendapat anda perkhidmatan helpdesk adalah
 


Cadangan penambahbaikan untuk myCPD
MENILAI KEBERKESANAN myCPD
Respons anda telah direkodkan. Terima kasih kerana bersetuju dan meluangkan masa mengambil bahagian dalam kajian ini. Kami benar-benar menghargai maklumat yang telah anda berikan. Respon anda adalah sangat berharga bagi kami dalam usaha kami untuk memperbaiki myCPD dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih baik