DOCUMENT

download links

 1. Mata Kredit CPD
 2. Surat Kemaskini Nama Admin
 3. Surat Keperluan Pelaksanaan Audit Verifikasi CPD
 4. Surat Pekeliling KPK 4 2007 Pelaksanaan CPD
 5. CPD JUSA
 6. Surat Latihan
 7. Pelaksanaan myCPD Online Profesion Sains Kesihatan Bersekutu (Kumpulan Pelaksana)
 8. CPD untuk Jurutera
 9. Lampiran audit verifikasi CPD
 10. Senarai kehadiran bengkel CPD 2012
 11. Skim perkhidmatan kesihatan KKM yang menggunakan myCPD
 12. Surat Akreditasi Provider oleh Badan-Badan Professional
 13. Surat Pelaksanaan myCPD Profesion Penolong Pegawai Perubatan (PPP)
 14. Surat Pemantapan Jawatankuasa CPD dan Pelaksanaan Audit Verifikasi
 15. Surat Pekeliling KPK Bil. 6/2016 - Garis Panduan Pelaksanaan