Contact Us

For further enquiries, please contact us at:

HELPDESK myCPD
Email:mycpd@moh.gov.my

Tel: 03-8883 1457
03-8883 1454

Address

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Ibu Pejabat KKM, Bahagian Perkembangan Perubatan,
Blok E1,Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya